lpg

Skrót LPG po angielsku Liquified Petroleum Gas, czyli płynny gaz naftowy to mieszanina propanu i butanu. Są to gazy, które uwalniają się jako produkty uboczne podczas rafinacji ropy naftowej. Mieszanina ta jest łatwopalna, ale nie trująca. LPG charakteryzuje się dużym stopniem czystości, co oznacza jego praktycznie nieograniczoną trwałość. Należy pamiętać, że zalety paliwa LPG nie będą odczuwalne jeśli instalacja będzie źle dobrana, nieprawidłowo zamontowana czy zestrojona. Dlatego samochód należy oddać w ręce fachowców, którzy profesjonalnie zajmą się montażem instalacji LPG.

Instalacje III i IV generacji

Najmniej popularnym typem instalacji, który jest formą pośrednią między II a IV generacją jest III typ. Z instalacji gazowej III usunięto mieszalnik i zastąpiono go specjalnym dozatorem. Działa on dzięki wykorzystaniu silnika krokowego. Podaje odpowiednią dawkę gazu do dystrybutora, a ten z kolei przekazuje go do kolektora ssącego, skąd ten zasysany jest razem z powietrzem do komór spalania. Instalacje LPG III generacji znalazły zastosowanie w silnikach wyposażonych w wielopunktowe wtrski paliwa oraz kolektor dolotowy wykonany z tworzy sztucznych. Najczęściej montowanym typem układów zasilania LPG jest instalacja IV generacji zwana również instalacją sekwencyjna. Podstawową cechą różniącą sekwencję od III generacji jest zastosowanie tylu wtryskiwaczy gazu, ile cylindrów posiada silnik. Zakładane są one w kolektorze dolotowym. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku zasilania benzynowego, moment otwarcia wtryskiwaczy i czas jego pracy określane są osobno dla każdego cylindra.

Instalacja V generacji

Najnowocześniejszym systemem są instalacje gazowe V generacji. Pozwalają one na wtrysk gazu w fazie ciekłej do kolektora dolotowego lub bezpośrednio do komór spalania za pośrednictwem wtryskiwaczy benzynowych. Układy takie wprowadziła holenderska firma Vialle. Jednakże i w przypadku tak nowoczesnych instalacji konieczna jest czasami regeneracja pomp Vialle, którą przeprowadzają tylko najlepsze zakłady mechaniczne.