Legalizacja zbiorników LPG

Każda instalacja gazowa do samochodu wyposażona jest w butlę posiadającą atest ważny przez 10 lat. Po tym okresie konieczne jest dokonanie ponownej legalizacji bądź wymiana zbiornika na fabrycznie nowy. Jeśli zbiornik pozytywnie przejdzie testy, wystawiamy ponowną legalizację na okres nie dłuższy, niż 10 lat. Okres użytkowania zbiornika LPG zwykle wynosi 20 lat liczonej od daty wyprodukowania butli, chyba że w dokumencie homologacyjnym podany jest inny okres ważności.

tabliczka samochodowa

Przykładowa tabliczka znamionowa od zbiornika STAKO

 

Zakres naszych usług obejmuje:

 • Dokonujemy legalizacji zbiorników LPG zamontowanych w Polsce i poza granicami kraju, w których skończył się termin eksploatacji
 • Wykonujemy legalizację zbiorników gazowych w pojazdach sprowadzonych z zagranicy
 • Montujemy fabrycznie nowy zbiornik, gdy wyniki badań Państwa zbiornika nie umożliwiają przedłużenia atestu
  Do legalizacji dopuszczone są wyłącznie zbiorniki z wybitym znakiem homologacyjnym 67R. Legalizacji nie może zostać poddany zbiornik z wybitym znakiem K.E., oznaczającym koniec eksploatacji.

Usługę legalizacji wykonujemy na 3 sposoby:

 1. Mogą Państwo pozostawić swój samochód w naszym serwisie. Wówczas wymontujemy zbiornik LPG, przeprowadzimy niezbędne badania i jeśli wyniki będą pozytywne, zbiornik ponownie zamontujemy w pojeździe.
 2. Dokonujemy legalizacji zdemontowanych butli LPG dostarczonych wraz z dowodem rejestracyjnym posiadającym wpis o zamontowaniu w pojeździe instalacji gazowej
 3. Klient może przyjechać do naszego serwisu na demontaż zbiornika, a następnie odjechać korzystając tylko z benzyny. Po wykonaniu legalizacji zbiornika, Klient przyjeżdża do serwisu celem ponownego montażu zbiornika.

W naszym zakładzie dokonujemy legalizacji doraźnej i okresowej.

 • W przypadku zagubienia dokumentów dotyczących zbiornika w okresie do 10 lat od momentu jego wyprodukowania, istnieje możliwość wykonania legalizacji doraźnej.
 • Po upływie 10 lat eksploatacji zbiornika LPG wymagana jest legalizacja okresowa wydłużająca czas eksploatacji na kolejnych dziesięć lat.

Dodatkowe informacje:

 • Gdy butla nie otrzyma legalizacji jest to jednoznaczne z brakiem możliwości dalszej eksploatacji butli. Butle niezdatne do użytkowania nie są podłączane ponownie do instalacji ponieważ mogą stanowić zagrożenie.